toxunulmaz

toxunulmaz
sif.
1. Vaxtı çatana qədər qorunub saxlanılmalı olan, istifadə olunmayan, sərf olunmayan, işlənməyən. Toxunulmaz ehtiyat. Toxunulmaz fond. // məc. Heç kəsin toxunmağa, qəsd etməyə, pozmağa ixtiyarı olmayan. Elə bil <Həmişəyevin> toxunulmaz hörmətinə zədə dəymişdi. B. Bayramov.
2. Birinin toxunmasından, qəsdindən qanunən qorunan, qanunun himayəsi altında olan. Toxunulmaz şəxsiyyət.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • məsun — ə. toxunulmaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Национальный костюм Азербайджана — Танец азербайджанцев в национальных костюмах Азербайджанский национальный костюм создавался в результате длительных процессов развития материальной и духовной культуры азербайджанского народа, он тесно связан с его историей и отражает её… …   Википедия

  • həram — ə. 1) yasaq olmuş; qadağan; 2) toxunulmaz, müqəddəs; 3) şəriətə görə, yeyilməsinə, işlədilməsinə icazə verilməyən, halal olmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ehtiyat — is. <ər.> 1. Gələcəkdə lazım olacağı nəzərdə tutulub tədarük edilmiş, saxlanmış şey; tədarük. Ərzaq ehtiyatı. Taxıl ehtiyatı. Mal ehtiyatı. – <Qoca> . . son qonaq ehtiyatı üçün saxladığı böyük şanı kəsib tabaqda buraya gətirmişdi. S.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • eksterritorial — sif. <lat. ex – xaric və territorialis – ərazidə olan> hüq. Eksterritoriallıq hüququndan istifadə edən; toxunulmaz. Eksterritorial diplomatik işçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müqəddəs — sif. <ər.> 1. din. Allaha aid olan, ilahi, ilahi qüvvəyə malik. Müqəddəs ruh. Müqəddəs su. // Dini sitayişlə əlaqədar yer və ya şeylərin adlarının daimi epiteti kimi işlədilir. Sözüm yoxdur. Xorasan bir müqəddəs yerdir. Ə. H.. <Adil:> …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəğməkar — is. <ər. nəğmə və fars. . . . kar> 1. Nəğmə oxuyan; xanəndə. O məchul nəğməkar odunçu oğlu Valeh imiş. Ə. M.. Susub durdu bülbül yenə; Həsrət qaldı bu dar qəfəs; Nəğməkarın nəğməsinə. B. V.. 2. Nəğmə qoşan. Nəğmələr içində mənim nəğməmin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • salamat — sif. və zərf <ər.> 1. Sağ, diri, xətərsiz bəlasız, sağ salamat. <Qurban:> Sonra yaz ki, mən də, şükür Allaha, sağ və salamatam. A. Ş.. <Qəndab:> Məzahiri tapıb salamat olduğunu bildim. B. Bayramov. Salamat çıxmaq – sağ qalmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxunulmazlıq — is. Toxunulmaz şəxs, ya şeyin halı. Diplomatik toxunulmazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”